Warsztaty dramatyczne

(Projekt kierowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich)

Kreowanie samodzielnej aktywności twórczej jest jedną z bardziej skutecznych metod edukacyjnych. Temu celowi od wieków służy teatr szkolny, często jednak w dotychczasowej praktyce szkolnej działania w tym zakresie ograniczają się do wystawiania już powszechnie znanych utworów, przeznaczonych na sceny szkolne lub nawet zawodowe. Nie kwestionujemy tej formy aktywności, uważamy jednak, że znacznie większy efekt może przynieść własna w tym zakresie twórczość uczniów.

Proponujemy Państwu zajęcia w czasie, których zapoznamy uczniów z zasadami twórczości dramatycznej i nauczymy ich samodzielnie stworzyć utwór sceniczny. Poznanie zasad tworzenia utworu dramatycznego pomoże im w zrozumieniu dzieł uznanych dramaturgów, idei jakie przyświecały ich autorom i środków wyrazu jakie używali do ich wyrażenia.

W czasie trzech dwugodzinnych spotkań (w dwutygodniowych odstępach) uczniowie poznają krótką historię dramaturgii, zasady tworzenia dramatów, a także sami napiszą utwór sceniczny (samodzielnie lub w grupach, może dojść nawet do powstania kilku takich dzieł).

Efektem zajęć będzie powstanie przynajmniej jednego utworu scenicznego napisanego samodzielnie przez uczniów, który później będą mogli (sami, lub przy współpracy innych kolegów) wystawić na scenie szkolnej.

Zajęcia prowadzić będzie dr literaturoznawstwa, Piotr Kotlarz, wieloletni pedagog (nauczyciel mianowany), autor podręcznika dla młodzieży licealnej „Sztuka dramaturgii”.

Koszt trzech dwugodzinnych spotkań oraz konsultacji za pośrednictwem Internetu wynosi 900 złotych (brutto) plus koszty przejazdu.