Oferty Fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Fundacji. Specjalnie przygotowane programy edukacyjne są nie tylko elementem realizowania postanowień Statutu naszej Fundacji, ale również pozwalają na pozyskiwanie funduszy, które w całości są przeznaczane na realizację projektów.

Zapraszamy również podmioty i osoby prywatne do nawiązania z naszą Fundacją kontaktu, które posiadają pomysł, wiedzę i gotowy projekt szkolenia, akcji, działalności twórczej, lecz nie posiadają możliwości ich świadczenia w sposób oficjalny przewidziany przepisami prawa (działalność gospodarcza, fakturowanie), czy też nie posiadają wystarczających funduszy na uruchomienie swojego pomysłu. Jeśli przedmiot współpracy będzie w zgodzie z celami naszej Fundacji i Statutem, chętnie udzielimy wsparcia i wyznając nasze motto „Razem możemy więcej” zastanowimy się nad możliwością długofalowej współpracy.