Fundator

Fundator

Piotr Wojciech Kotlarz (ur. 1951 w Gdańsku) studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (3 lata) i Uniwersytecie Gdańskim, który ukończył w 1976 roku. Doktorat – literaturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim (2013 rok). Pisarz, członek Związku Literatów Polskich (obecnie wiceprezes oddziału gdańskiego) i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wydał dotąd dwa arkusze literackie: W drodze (1979) i Miasto i jego pisarz (1989), dwa zbiory opowiadań: Gipsowe głowy (1982) i Odejście i inne opowiadania (1993); powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985) – nagrodzona przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Każda chwila (2002), Opowieść o psach z widmem wojen w tle (2016); dramaty: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004, wystawiony w 2010 roku, reż. Beniamin Koralewski), Wszystko dla mas (publikacja w WOBEC 2015), Imperator (publikacja w WOBEC 2015), Dramaty i monodramy (ARTLINE 2016) oraz scenariusze filmowe: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem), Dotknięcia strun życia (o Wieniawskim, 2009), Znaleźć sens (o Ślewińskim, 2010, wspólnie z Jaroawem Pudlisem). Autor dwóch librett (scenariuszy teatru tańca): Życie za życiem (wystawione w związku z 31 rocznicą powstania NSZZ Solidarność. Płyta z muzyką Cezarego Paszkowskiego. Przedstawienie w choreografii Anny Baranowskiej i Agnieszki Humięckiej) oraz Odrzućmy maski zła (muzyka Piotr Słopecki). Intelektualista, współautor książki pod red. profesor Marii Szyszkowskiej Filozofia polityki w świetle literackich odniesień (PAN 1995) oraz współautor i pomysłodawca książki Rozmyślania Gdańskie (GOW 1998). W dorobku naukowym Piotra Kotlarza warto też wspomnieć o jego książce z zakresu historiozofii Dostrzec sens dziejów (UG 1998), pierwszej w Polsce monografii dramaturgii polskiej Historia polskiej dramaturgii (E-bookowo.pl, 2016); monografii dramaturgii światowej Historia dramaturgii (2007, wydanie drugie poszerzone – E-bookowo.pl, 2016) oraz monografii teatru szkolnego: Teatr szkolny II Rzeczypospolitej (2014). Pedagog, przez prawie dwadzieścia lat uczył w szkołach (głównie liceach) w Gdańsku i województwie Pomorskim. Autor podręcznika dla młodzieży licealnej Sztuka dramaturgii (2004) i współautor monografii wydanej z okazji 50-lecia Zespołu szkół Poligraficznych. Współwydawał i współredagował (2 lata) dwumiesięcznik „Autograf”. Wydawał i redagował też inne pisma o charakterze społeczno-politycznym. Obecnie redaktor naczelny Miesięcznika Internetowego WOBEC. Jest aktywnym animatorem życia kulturalnego Gdańska. Był wiceprezesem KSW „ŻAK” (2 lata), prezesem Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury, wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 2008 roku otrzymał za działalność w dziedzinie kultury Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.